Kikkert

Vi fører et bredt utvalg av kikkerter.

Kikkerter finnes i et utall av størrelser, design og kvaliteter. Det er viktig at du bestemmer deg for hva kikkerten skal brukes til. Nedenfor følger en kort forklaring på de ulike betegnelsene på kikkertene. Det er viktig å vite litt om det ved valg av ny kikkert.

Forstørrelse og objektdiameter

En kikkert som kalles 8x42, har 8x forstørrelse og objektivdiameter 42mm. Forstørrelsen avgjør hvor stort bildet blir på din netthinne. Med en stor forstørrelse trekker du bildet nærmere deg. Objektivdiameteren forteller hvor mye lys som kan komme inn i kikkerten. Stor diameter gir større lysstyrke og bedre anvendelighet i skumring og mørke. De er også som regel bedre i motlys.

Synsfelt

En kikkerts synsfelt oppgis som utstrekning av bilde på 1000m, som du ser gjennom kikkerten. Synsfeltet har sammenheng med forstørrelsen, slik at en større forstørrelse gir mindre synsfelt.

Et stort synsfelt vil normalt føre til kortere øyeavstand. Et stort synsfelt er spesielt viktig dersom det du ser på er i bevegeles eller dersom du selv er i bevegelse. Du kan få kikkerter med vidvinkel, de modellbetegnes oftest med W.

Utgangspupillen

Diameteren på lysstrålen som kommer ut av kikkerten kalles utgangspupillen. Desto større utgangspupillen er, desto lysere blir bildet i kikkerten. En stor utgangspupill gir fordeler når du bruker kikkerten i skumring og mørke. For bruk til astronomi bør utgangspupillen tilsvare pupillen din når øyet er tilpasset syn i mørket. Øyets pupill avtar i størrelse med alderen, fra 7-8mm som ung til mindre enn 5mm når en blir eldre.

Prismer

Prismekikkerten benytter prismer for å få et opprett bilde. Det er to grunnleggende design, porroprismer og takkantprismer. Takkantprismer gir en slankere og mer kompakt kikkert, mens porroprismer gir noe bedre dybdeskarphet. Prismer lages i to materialer, BK-7 og BAK-4. Bak-4 prismer gir den høyeste bildekvaliteten på grunn av høyere brytningsindeks og fjerner dermed intern lysspredning. Dette har større betydning i kikkerter med porroprismer enn takkantprismer.

Antirefleksbehandling

Alle overflater (10-18) på kikkertens linser og prismer reflekterer en del av lyset. For å redusere denne refleksen behandles linsene og prismene med en antirefleksbehandling eller coating. Det er forskjellige grader av denne refleksbehandlingen og desto bedre behandling desto bedre lysgjennomgang, skarpere og bedre kontrast gir kikkerten.

Fokusering

En fokuseringsmekanisme er nødvendig for å gi skarpe bilder av objekter på ulike avstander. De fleste kikkerter har en av to fokuseringstyper;

1) Senterfokusering – dette er den mest brukte fokuseringsmekanismen der en benytter et fokuseringshjul midt på til å flytte på begge okularene eller objektivene ut og inn for å fokusere. For å kompensere for at en person har ulikt syn på de to øynene har de fleste kikkerter en diopterinnstilling på det ene okularet.

2) Individuell fokus – denne typen fokusering gir mulighet for ekstra presis fokusering av hvert øye for seg, ved at hvert okular justeres individuelt. Det er derfor ikke behov for en egen diopterinnstilling.

I tillegg finnes det også kikkerter som ikke har fokuseringsmekanisme, men i stedet har såkalt fast fokus(”fixed focus”). Disse kikkertene er stilt skarpe for et normalt øye på en avstand av ca 20m og utover mot uendelig. De kan ikke justeres for nærmere observasjoner eller for å kompensere for synsfeil.

Spottingscope - Utsiktskikkert

Spottingscope

Et spottingscope passer perfekt for observasjoner over sjø og land, til bruk hjemme, på ferie, …

LES MER