Høreapparat

Dagens høreapparat er små og lette. De kan forandre hverdagen din på en helt unik måte, men det tar tid å venne seg til et høreapparat. Graden av hørselstap bestemmer utseende og størrelse på apparatet. Det finnes to hovedtyper av høreapparat:

Kanalapparat/ITE er et høreapparat som ligger i øregangen.

Ørehenger/BTE er et høreapparat som består av to deler. Høreapparatet henger bak øret, og forbindes med øregangen ved hjelp av en tynnslang.

Når du har fått utlevert høreapparat, kan du etablere et forhold til en apparatformidler. Optikus Martin O. Nielsen er  godkjent formidler av høreapparat i Bergen. Vi vil kunne bistå med opplæring, råd om bruk og reparasjon av apparatet ditt.

horeapparat

Har du et hørselsproblem?

Hørselstap er noe som vanligvis kommer gradvis. Det kan være problemer med å høre telefonen eller ringeklokken. Du kan miste deler av setninger, misforstå ord og føle at alle snakker utydelig. Familie og venner klager gjerne på at du hører dårlig. Har du konstant sus i ørene? Snur du det gode øret til? Har du noen av disse symptomene bør du kontakte en øre/nese/halsspesialist.

Anskaffe høreapparat

Anskaffe høreapparat

Første steg for anskaffelse av høreapparat er en henvisning fra fastlege til en øre/nese/halss…

LES MER
Reparasjon og service på høreapparatet

Optikus Martin O. Nielsen har i en årrekke jobbet som høreappformidler. Vi hjelper deg med nødv…

LES MER

Reparasjon og service på høreapparatetForsikring av høreapparat

Forsikring av høreapparat

Et høreapparat er lite og kan være lett å miste. Det anbefales derfor å tegne en egen tapsforsi…

LES MER
Batterier til høreapparat

Batterier og voksfiltre til høreapparat er en kostnad som du selv må dekke. Batterier kan du f…

LES MER

Batterier og tilbehør til høreapparat