Når tok du en synstest sist?

Her kan du bestille time hos en av våre dyktige optikere.

BESTILL TIME

Synstest

En synstest eller synsundersøkelse blir gjennomført av en offentlig godkjent optiker. Det er ulike måter å ta denne testen på, men resultatet skal bli det samme. Optikeren avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke tester som bør tas. En synstest skal gi en total vurdering av synet ditt og alternative løsninger på problemet. Optiker vil viderehenvise deg til lege eller øyelege ved mistanke om sykdomstilstander. En synstest tar vanligvis en halv time.

Hvordan foregår en synstest?

Anamese (samtale)
Første steg er såkalt anamnese – det vil si en samtale mellom deg og optiker. Optiker stiller deg mange spørsmål for å lære mer om ditt synsproblem. Optikeren har taushetsplikt. Spørsmål kan blant annet være:

 • Hva arbeider du med? Er du student?
 • Bruker du datamaskin?
 • Bruker du briller eller kontaktlinser?
 • Hva føler du er problemet med synet ditt?
 • Når var du sist til synstest og hvor?
 • Har du problemer på avstand eller nært hold, eller en kombinasjon av dette?
 • har du mye hodepine, såre og trette øyne?
 • Har du skade eller sykdom i øynene?
 • Har du førerkort, og hvordan er synet ditt ved kjøring?
 • Har du arvelige sykdommer i familien

Det er viktig for optiker å få en god dialog med deg, men ikke avgjørende for resultatet av synstesten. Desto mer optikeren vet om problemet og hverdagen din, desto enklere blir det å finne den optimale løsningen på problemet.

Fortester
Neste steg er diverse undersøkelser som kan tas forut for selve synstesten. Det kan variere litt hvilke tester som tas i hvert enkelt tilfelle.

 • Visustesting - å måle hvor skapt du ser små bokstaver på 6 meters avstand
 • Grovtesting av samsynet - sjekke hvor godt øynene dine samarbeider
 • Fikseringsevne
 • Pupillrefleks - direkte og indirekte
 • PD - det vil si avstanden mellom øynene dine
 • Oftalmoskopering - øyebunns-inspeksjon
 • Grovtesting av synsfeltet
 • Øyemusklenes funksjon i ulike blikkretninger

Synstest
Selve synstesten består i:

 • Å finne avstandsstyrke
 • Å finne eventuell lesestyrke
 • Prismetillegg v/samsynsproblemer

Andre målinger
Andre målinger kan være:

 • Trykkmåling - måle trykket inne i øyet
 • Spaltelampemikroskopering - se på øyets fremre vev i høy forstørrelse
 • Fargesynstest
 • Dybdesyn

Konklusjon
Optiker kommer med ulike løsninger på synsproblemet. Dere diskuterer de beste løsningene utifra resultatet av anamnesen og de testene som er tatt. Optiker vil også kunne fortelle deg hvilke fordeler og ulemper de ulike valgene innebærer. Dersom det skulle være nødvendig vil du bli henvist videre til spesialist.

© 2019 Optikus Martin O Nielsen AS.

Alle rettigheter forbeholdt.