Synstest

En synstest eller synsundersøkelse blir gjennomført av en offentlig godkjent optiker. Synstesten skal gi en totalvurdering av synet ditt. Den skal avdekke eventuelle synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium. I tillegg skal du få alternative løsninger på eventuelle synsproblem. Optiker vil henvise deg videre til lege eller øyelege ved mistanke om sykdomstilstander. En synstest tar vanligvis 30-50 minutter.

Alle bør gå regelmessig til optikeren, både for kontroll av øyehelse og fordi synet ditt kan endre seg uten at du selv legger merke til det.

Bestill synstest

Hvor ofte bør du ta en synstest?

Synet vårt endrer seg gjennom hele livet. De største endringene merker vi i 40-50 års alderen. Linsen inni øyet ditt mister gradvis elastisiteten og det blir vanskeligere å få et skarpt syn på nært. Bruker du mobil, iPad og PC mye vil du få en bedre opplevelse med mindre hodepine og anstrengt syn om du får tilpasset lese- eller PC-/data-briller. Synstest hvert 2 år er anbefalt.

Vi er ansvarlig for å sjekke at barna våre ser bra. Helsestasjonen sjekker barnas syn siste gang på 4 års kontrollen, etter dette blir barns syn bare undersøkt i skolehelsetjenesten ved mistanke om synsproblemer. Barn vet ofte ikke selv at de ser dårlig, og de har ikke noe å sammenligne med. Barn bør undersøke synet sitt før skolestart, deretter hvert 2 -3 år.

I puberteten utvikler ofte arvelig nærsynthet seg, så det er viktig å passe på barnets syn i denne perioden også.

synstest med briller

Trenger jeg en synstest?

Ja - alle bør sjekke synet og øyehelse sin regelmessig, uansett om de har problemer eller ikke.

Vanlige årsaker til at du bør ta en synsundersøkelse:

 • ofte hodepine
 • dårlig konsentrasjon
 • trett og søvnig etter kort tid med nærarbeid
 • generelt sliten og trett
 • tung i hode, press i panne, press i og rundt øynene
 • svir eller klør i øynene
 • uskarpt syn eller dobbeltsyn
 • blending eller lysspredning fra lysende objekter, f.eks lys fra møtende biler

Sjekk din synsprofil her

Hvordan foregår en synstest?


Anamese (samtale)

Første steg er såkalt anamnese – det vil si en samtale mellom deg og optiker. Optiker stiller deg mange spørsmål for å lære mer om ditt synsproblem. Optikeren har taushetsplikt. Spørsmål kan blant annet være:

 • Hva arbeider du med? Er du student?
 • Bruker du datamaskin, ipad eller mobiltelefon? Og hvor mye?
 • Bruker du briller eller kontaktlinser?
 • Hva føler du er problemet med synet ditt?
 • Når var du sist til synstest og hvor?
 • Har du problemer på avstand eller nært hold, eller en kombinasjon av dette?
 • Er du plaget med hodepine, såre og trette øyne?
 • Har du hatt skade eller sykdom i øynene dine tidligere?
 • Har du førerkort, og hvordan er synet ditt ved kjøring?
 • Har du arvelige sykdommer i familien?

Det er viktig for optiker å få en god dialog med deg, men ikke avgjørende for resultatet av synstesten. Desto mer optikeren vet om problemet og hverdagen din, desto enklere blir det å finne den optimale løsningen for synet ditt.

Fortester
Neste steg er diverse undersøkelser som kan tas forut for selve synstesten. Det kan variere litt hvilke tester som tas i hvert enkelt tilfelle.

 • Visustesting - å måle hvor skarpt du ser små bokstaver på 6 meters avstand og på nært
 • Grovtesting av samsynet - sjekke hvor godt øynene dine samarbeider
 • Fikseringsevne
 • Pupillrefleks - direkte og indirekte
 • PD - det vil si avstanden mellom øynene dine
 • Oftalmoskopering/Volk-linse/fundusfotografering - øyebunns-inspeksjon
 • Grovtesting av synsfeltet
 • Øyemusklenes funksjon i ulike blikkretninger

Synstest
Selve synstesten består i:

 • Å finne avstandsstyrke
 • Å finne eventuell lesestyrke
 • Prismetillegg v/samsynsproblemer

Andre målinger
Andre målinger kan være:

 • Iprofil-måling
 • Trykkmåling - måle trykket inne i øyet
 • Fotografering av øyebunnen - fundusfotografering
 • Spaltelampemikroskopering - se på øyets fremre vev i høy forstørrelse
 • Fargesynstest
 • Dybdesyn

Konklusjon
Optiker kommer med ulike løsninger på synsproblemet. Dere diskuterer de beste løsningene utifra resultatet av anamnesen og de testene som er tatt. Optiker vil også kunne fortelle deg hvilke fordeler og ulemper de ulike valgene innebærer. Dersom det skulle være nødvendig vil du bli henvist videre til spesialist.

Norges optikerforbund logo

Bestill synstest nå