Anskaffe høreapparat

Første steg for anskaffelse av høreapparat er en henvisning
fra fastlege til en øre/nese/halsspesialist:

  • Haukeland Universitetssykehus avdeling høresentralen
  • Privat øre/nese/hals spesialist med tilhørende audiograf.

Hørselslegen foreskriver høreapparat, mens audiografen velger ut hvilket apparat som vil fungere best for deg som bruker. Det er øre/nese/halsspesialisten som søker folketrygdkontoret om støtte til høreapparat for deg.