Batterier og tilbehør til høreapparat

Batterier, domer og voksfiltre til høreapparat er en kostnad som du må dekke selv.
Batterier kan du få kjøpt i de fleste elektriske foretninger, men pris og
kvalitet/varighet på batteriene varierer sterkt.

Voksfiltre og annet forbruksmateriell får du bare kjøpt hos høreapparatformidlere.

Vi har alt av batterier og tilbehør til høreapparater i vår butikk på Galleriet, 5 etasje.
Du kan også ringe tlf 55 31 06 80 eller sende mailOptikusmon, så sender vi hjem til deg.