Forsikring av høreapparat

Et høreapparat er lite og kan være lett å miste. Det anbefales derfor å tegne en egen tapsforsikring på apparatet hos ditt eget forsikringsselskap.

Alternativt kan du melde deg inn i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Medlemskap i HLF gir deg automatisk tapsforsikring på høreapparat.