Reparasjon og service på høreapparatet

Alt kan ordnes!

Optikus Martin O. Nielsen har i en årrekke drevet med reparasjoner av høreapparater. Vi hjelper deg med nødvendig veiledning, rensing av apparat, skifting av filter, justering av ørepropp og diverse andre feilrettinger.

Reparasjoner på høreapparatet hos oss blir vanligvis ordnet fra dag til annen.

Større reparasjoner sender vi til leverandør. Vanligvis tar det da omtrent 14 dager før du får ditt apparat tilbake.