Hvem trenger ørepropper?

Noen grupper og yrker er spesielt utsatt for støy, og kan ha spesielt behov for ørepropper. Jo høyere støynivået er og jo lenger eksponeringen varer, desto større er risikoen for at støyen forårsaker permantent skade på hørselen.

Investering i ørepropper minsker ubehag ved støy og reduserer faren for alvorlige støyskader. Grupper som kan ha stor nytte av ørepropper er:

 • Musikere/konsertgjengere
 • Disk jockeyer
 • Motorsyklister
 • Tannleger
 • Flygere
 • Flypersonell
 • Fallskjermhoppere
 • Industriarbeidere/de som arbeider i støyende miljø
 • Landbruk/skogbruk
 • Jegere/medlemmer av skyteklubber
 • Skiskytere
 • Besøkende av bil og motorcrosskonkurranser
 • Vaktselskaper
 • Politi/brannvesen
 • Oljeindustrien
 • Partnere av snorkere
 • Folk som jobber skiftarbeid
 • Studenter for bedre konsentrasjon